recycle icon

Inca de la deschiderea liniei de productie am acordat o importanta ridicata aspectelor ce privesc mediul inconjurator. In acest sens ne-am luat un angajament sa protejam si promovam prin toate mijloacele posibile concepte precum recilarea, diminuarea impactului asupra mediului sau sustenabilitatea prin urmataorele actiuni:

– colectarea selectiva si controlata a deseurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile si eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate si autorizate;

– colectarea selectiva a rebuturilor si valorificarea acestora prin firme de specialitate; atat uleiul folosit la prajire cat si produsele necorespunzatoare sunt reprelucrate prin includerea in furaje pentru animalele de ferma;

– linia de productie este construita conform normelor legale in vigoare pentru protectia muncii si a mediului in ceea ce privesc substantele care diminueaza stratul de ozon; si ne pasa foarte mult de acest aspect mai ales ca orasul Cluj Napoca a fost desemnat ca avand cel mai curat aer din Europa conform unui clasament al gradului de poluare in cele mai mari 100 de orase din Europa;

– utilizarea de utilaje electrice in locul celor care folosesc carburanti ce emit noxe (transpalete, stivuitoare);

– dotarea unui laborator performant pentru realizarea analizelor meteriilor prime si a produsului finit;

– reducerea poluarii fonice prin scaderea emisiilor de zgomot provenite din activitate; acestea nu genereaza niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la niciun amplasament sensibil;

– monitorizarea constanta a indicatorilor fizico-chimici, bacteriologici si biologici ai aerului si apei;